خانه   The best of Parvin
ارسال پیام
فهرست الفبایی
 

بهترین های پروین

 
 

 

غوغای ستارگان  ـ  شهر از کریم فکور ـ آهنگ از همایون خرم
پیک
به کلبه ما
او رفت و شب شد ـ آهنگ از همایون خرم
چه خطا مگر تو دیدی
تصویر خیال
نیامد امشب نسیم سحر
آن نامهربان (ناتمام) ـ
گل پژمرده (تو بودی) ـ
تنها ماندم و تنها رفته ای
چرا ندارم
چه نازنین چه مهربانی تو
از آن شبی که برنگشتی
در عشق و انتظار